CZECHLIFEGUARD

CZECHLIFEGUARD je speciální varianta programu Work and Travel USA pro účastníky, kteří by chtěli během léta pracovat na soukromých bazénech na východním 500 word essay on self control pobřeží USA jako plavčíci, pool-manageři, pool-operátoři, případně area supervisoři. Go2Us zajišťuje tyto práce ve státech Maryland, Virginia, Pennsylvania, Washington DC, New Jersey, New York a North Carolina.

Práce plavčíka v sobě spojuje příjemné s užitečným. Jak lifeguardi budete provádět nenáročnou práci na soukromých bazénech, kde se budete starat o bezpečnost a edit-my-paper.net/ celkový chod Vám přiděleného bazénu. Během dne se plavčíci starají o bezpečnost a celkové pohodlí návštěvníků. V případě nouze musí být lifeguard připraven zasáhnout a pomoci návštěvníkům, kteří to potřebují. Dalšími povinnostmi plavčíka je dbát o dodržování pravidel, čistoty a celkového pořádku zařízení nebo udržovat správné chemické složení vody v bazénu.
S ohledem na fakt, že účastníci programu CZECHLIFEGUARD musí povinně absolvovat školení – American Red Cross Lifeguarding Course, rozhodli jsme se spojit výhody programu SELF-PLACED (nižší finanční náklady na vízovou administrativu) a programu FULL-PLACEMENT (zabezpečení pracovního místa). Vízová administrativa tedy stojí účastníky stejnou částku, jako kdyby si práci našli sami, a ušetřené prostředky mohou použít na povinné školení, které organizujeme na Slovensku ještě před odletem do USA.

Práci zajišťujeme na bazénech východního pobřeží USA, a proto pokud hledáte na léto nenáročnou brigádu v zahraničí a rádi byste poznali zajímavou krajinu, kulturu a lidi nebo si zlepšili své jazykové schopnosti, jste u nás správně. Go2Us spolupracuje s největšími bazénovými společnostmi na východním pobřeží USA, které jsou zárukou výborných podmínkou pro účastníky. Tento program nabízíme již několik let a tak můžeme využít získané zkušenosti pro naše klienty.

 

Volná místa na pracovní pozice lifeguard

Pracovní pozice Stát Základní hodinová mzda Pracovní hodiny za týden Ubytování Jiné

Lifeguard

Signature Pools Mng.

Virginia 9 $ 40+ 110 $ / week overtime rate 1,5x

Lifeguard

Southern Mng. Corp.

Virginia, Maryland 12 $ 40 1650 $ / season overtime rate 1,5x

Lifeguard

Aquasafe Pool Mng.

DC, MD, VA+ 9,25+$ 48+ 115$ / week bonus program available, no OT rate

 

Lifeguard kurz

Na to, abyste mohli pracovat jako plavčíci v USA, musíte absolvovat několik kurzů. Některé z nich jsou povinné pro všechny účastníky, jiné závisí na umístění a velikosti zařízení, kde budete pracovat. V USA existuje zákonná úprava záchranných systémů a proto každý plavčík musí absolvovat American Red Cross Lifeguarding a CPR kurz – kurz oživování. V některých oblastech je povinný i Pool Operator Course, což je kurz úpravy vody a zacházení s chemikáliemi, filtračním a cirkulačním systémem bazénu. Pokud tento kurz budete muset absolvovat, zabezpečíme Vám ho v rámci Lifeguard kurzu (pro společnost Aquasafe), jinak ho zabezpečí samotný zaměstnavatel v USA. Výhodou kurzu absolvovaného ještě doma před odletem je, že neztrácíte čas po příletu do USA a můžete téměř ihned začít pracovat. Kurz vedeme ve slovenském jazyce s anglickými prezentacemi a videem, takže účastníci snáze pochopí a získají nové vědomosti při zachování dostatečné slovní zásoby, aby zvládli výstupní písemné testy v anglickém jazyce.

Samotný kurz American Red Cross Lifeguarding se skládá ze dvou částí, jejichž splnění je tím nejzákladnějším předpokladem pro práci Lifeguarda v USA.

 

1. Pre-course

První částí je takzvaný pre-course, kterým si ověříme Vaše plavecké schopnosti a fyzickou kondici, které jsou potřebné pro úspěšné absolvování samotného kurzu lifeguardingu a hlavně pro výkon povolání plavčíka.

Pre-course se skládá z několika částí:

  • Plavání na vzdálenost 300m bez přestávky (100m kraul + 100m prsa + 100m v.zp.)
  • Start z vody, plavání 20-30m, ponoření pod hladinu, vytáhnutí předmětu na hladinu, plavání spolu s předmětem ke břehu jen s pomocí noh
  • Vytáhnutí tří předmětů (3 hokejové puky) na jeden nádech, vzdálenost předmětů od sebe je 2-3m

 

2. Lifeguarding Course

Kurz lifeguardingu trvá 3-4 dny (v závislosti na počtu účastníků), dohromady přibližně 31 hodin. Navzdory náročnosti, hlavně po psychické stránce, se kurzu bát nemusíte. Při pracovitosti a zodpovědné přípravě je jeho úspěšné absolvování samozřejmostí. Kurz se skládá z teoretických přednášek, nácviku první pomoci na suchu a samozřejmě nácviku záchrany ve vodě.

Na závěr kurzu budou muset účastníci uspět v písemných testech, které jsou v anglickém jazyce (testové otázky s možností výběru jediné správné odpovědi) a v praktických zkouškách ve vodě i na suchu.

Po úspěšném absolvování získají účastníci 2 certifikáty – Lifeguarding/First Aid (platný 3 roky) a CPR (platný 2 roky).

O přesném místě a datu konání kurzů, přesném harmonogramu a organizaci kurzů budeme registrované účastníky kurzu informovat prostřednictvím emailu.