Cena

Finanční náročnost programu se snažíme každoročně udržet na co nejnižší úrovni. Naše ceny porovnáváme s konkurenčními agenturami a různými poskytovateli podobných služeb a udržujeme je pod cenami konkurence. Od letní sezóny 2018 nabízime jenom pracovní místa a potřebná školení. Víza a pojištění Vám zabezpečí s námi spolupracující agentura. Bližší informace poskytneme přihlášeným účastníkům.

 

1.  Poplatek za školení American Red Cross

Zabezpečíme Vám pracovní místo na pozici Lifeguard a potřebné školení American Red Cross Lifeguarding.

Poplatek za lifeguard kurz zahrnuje náklady spojené s tímto kurzem a vystavením certifikátů, které jsou platné na tři (Lifeguarding a First Aid), resp. dva roky (CPR a AED) a při opakované účasti v programu je už nebudete muset platit. Cena kurzu záleží na datu registrace do programu a zaplacení zálohy za školení.

  • registrace a zaplacení zálohy do 31.12. – 7600 Kč
  • registrace a zaplacení zálohy od 1.1. do 28.2.  – 8200 Kč
  • registrace a zaplacení zálohy po 1.3. – 8800 Kč

Po získání pracovního místa je třeba uhradit zálohu 1200Kč, která bude následně odečtena z ceny kurzu.

 

2. Cena SELF-PLACED programu u vízové agentury

Cena zahrnuje podklady k vystavení víz (formulář DS 2019), zdravotní pojištění na pracovní část programu (většinou na 90 dní, je nutnou součástí programu) a nepřetržitou podporu vízové agentury v ČR a zámořských vízových agentur.

Cena se pohybuje kolem 600usd a je nižší než u programu FULL-PLACEMENT, kdy vízová agentura zabezpečuje uchazeči i pracovní místo. Přesná cena bude upřesněna přihláseným uchazečům.

 

Další náklady, s kterými musí účastník počítat…

 

Poplatek SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System)

Každý student, který přijíždí do USA, má povinnost přihlásit se do seznamu vedeného úřadem ICE patřícím pod Department of Homeland Security. Poplatek spojený s administrativou je 35$. Každý účastník může tento poplatek uhradit sám podle instrukcí, které Vám poskytneme. V případě, že se rozhodnete pro jednodušší variantu, můžeme tento poplatek uhradit za Vás. V takovém případě si budeme účtovat zpracovatelský poplatek ve výši 5$.

 

Administrativní poplatek ambasádě USA

Tento poplatek vybírají všechny ambasády ve světě v závislosti na typu víz, která si uchazeč vyřizuje. V případě J1 víz činí poplatek 160$, platí se na účet ambasády, na kterou si uchazeč půjde pro svá víza. Víc informací Vám poskytneme my, případně si je můžete vyhledat na stránkách Americké ambasády.

 

Letenka

Letenku je nejvýhodnější koupit v dostatečném předstihu, kdy se dají zpáteční letenky do USA zakoupit za velmi rozumné ceny (±13000Kč i s poplatky).

 

Kapesné

Doporučené kapesné je ±400$.